Změna ve sběrném dvoře v Letovicích

Upozorňujeme občany, že z důvodu změny nájemce sběrného dvora v Letovicích, ukončilo Město Letovice s Obcí Pamětice smlouvu o ukládání odpadů na tomto sběrném dvoře. Žádáme tímto občany, dokud nebude smluvně dojednáno ukládání s novým nájemcem sběrného dvora, aby odpady do Letovic nevozili. Děkujeme za pochopení.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice