Veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice 10.9.2019 v 18 hod.

Oznamujeme občanům, že v úterý 10.9.2019 od 18 00 hod v přísálí kulturního domu se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze :

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů

3. Stanovení výběrové komise na výběr firmy na akci " chodník k obchodu "

4. Projednání dalších úkolů a plánů

5. Různé

6. Diskuse a závěr

Na tuto schůzi srdečně zveme naše občany.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice