Ovoce z obecních stromů 2019

Kdo z občanů má zájem o ovoce z obecních stromů, které jsou očíslovány, nechť se nahlásí u starosty obce i s číslem stromu. Možno i telefonicky na číslo 731616311.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice