Veřejná schůze zastupitelstva obce Pamětice 18.6.2019

Oznamujeme občanům, že v úterý 18.6.2019 se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice v 18 00 hod. v přísálí kulturního domu v Paměticích.

Program schůze:

1. Zahájení

2. projednání a schválení závěrečného účtu

3. Seznámení s plněním úkolů r. 2019

4. Výhled prací do dalšího období

5. Různé

6. Diskuse a závěr

 Na tuto veřejnou schůzi srdečně zveme naše občany

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice