Výdej popelnic na třídění odpadů občanům

Oznamujeme občanům, že byly načipovány a přiděleny popelnice k č.p. Vašich nemovitostí pracovníkem TS Malá Haná, které budou bezplatně předány občanům. Předání se bude konat v úterý 11.června a ve středu 12.června 2019 od 17 00 hod.u zbrojnice SDH. Popelnice budou předány občanům na základě smlouvy o vypůjčce na dobu 6-ti let. Po 6 ti letech budou popelnice plně ve vlastnictví občana.Ještě připomínám, že tyto popelnice budou sloužit na třídění odpadů ( papír, plast a bioodpad ) přímo v domácnosti . Hlavním účelem je snížit objem komunálního odpadu, který bude v budoucnu finančně zatěžovat výši poplatku za odvoz a uložení odpadu. Tříděním odpadu v domácnostech můžeme docílit toho, že se nebude poplatek navyšovat a tím zatěžovat Vás občany.  Ti občané kteří si nemohou popelnice vlastními silami domů odvézt, můžeme odvoz zajistit na požádání přímo při výdeji popelnic.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice