Zápis dětí do mateřské školy ve Vískách 13. a 14.5.2019

Základní škola a mateřská škola Vísky, provádí zápis dětí do mateřské školy v pondělí 13.5 a v úterý 14.5. 2019 vždy od 15 30 do 17 00 hod. Vezměte s sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce a žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice