Změna v odvozu popelnic a likvidaci odpadů v roce 2019

Oznamujeme občanům, že Obec Pamětice bude řešit likvidaci,odvoz a třídění odpadů od roku 2019 se svazkem obcí pod názvem "Technické služby Malá Haná" se sídlem v Sudicích. Začátkem měsíce prosince letošního roku budou občané informativními letáčky seznámeni s novými podmínkami svozu odpadů, formou třídění a různými novými vymoženostmi.  Dále jsme pro osvětu nového systému nakládání s komunálním odpadem připravili besedu, která se bude konat ve středu 12. prosince od 19 hod v kulturním domě v Paměticích.  Na této besedě budete podrobně seznámeni s novým systémem likvidace odpadů a budou zodpovězeny Vaše případné otázky.  Na Vaši účast se těší pracovníci TS Malá Haná a zástupci obce Pamětice.

© 2019, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice