Výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných 5. a 6. 10.2018

Oznamujeme občanům výsledky voleb do Zastupitelstva obce Pamětice, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018. celkem bylo v naší obci 195 voličů. Voleb se účastnilo 106 voličů, kteří odevzdali 105 platných volebních lístků se 777 hlasy. Účast ve volbách v naší obci byla 54,36 %. Z 10 kandidátů se volilo 9 členů zastupitelstva.

Pořadí kandidátů dle počtu hlasů :

1. Staněk jaroslav             94 hlasů

2. Ing. Michal Konečný     84 hlasů

3. Fagulec František         79 hlasů

4. Ing. Milan Pospíšil        77 hlasů

5. Staněk Martin               77 hlasů

6. Vondál Ladislav            76 hlasů

7. Mgr. Miloslav Šmeral    76 hlasů

8. Dračka Dominik            75 hlasů

9. Buriánková Jindřiška    72 hlasů

Děkuji tímto všem voličům, kteří přišli volit své zastupitele a také děkuji členkám okrskové volební komise za zdárný průběh voleb v naší obci.   

© 2019, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice