Jmenování členů okrskové volební komise, volby do ZO obce 5.-6.10.2018

Volby do Zastupitelstva obce Pamětice

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Jmenování členů okrskové volební komise

 V souladu s odst.2 §17, zák. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, jmenuji tyto členy okrskové volební komise :

1. Petra Pospíšilová, Pamětice č.p. 30

2. Lucie Růžičková, Pamětice č.p. 55

3. Tereza Širůčková, Pamětice č.p. 72

4. Jana Pospíšilová, Pamětice č.p. 84

5. Dominika Dračková,Pamětice č.p. 8

 

Zapisovatelka je jmenovaná : Jana Tihounová, Pamětice 26

 

V Paměticích 5.9.2018

starosta obce Pamětice

Staněk Jaroslav

© 2019, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice