Veřejná schůze OZ 17.9.2018

Oznamujeme občanům, že v pondělí 17.9.2018 se bude v 18 hodin konat veřejná schůze OZ v přísálí KD. Program schůze je následující.

1: zahájení, 2: Seznámení s plněním úkolů r. 2018, 3: Možnosti dalších akcí do konce roku 2018, 4: Různé, 5: Diskuse a závěr.

© 2019, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice