Návrh nového jízdního řádu vlaky od 9.12.2018 do 14.12.2019

Na email obce Pamětice byla doručena informace o zveřejněném návrhu železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12. 2019. tento návrh zpracoval  provozovatel dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.Odkaz na stránky kde je Návrh uveřejněn je  následující :  http://eee.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/jihomoravsky.pdf.  Případné připomínky mohou občané zaslat poštou,datovou zprávou nebo e-mailem, nejpozději do  pondělí 9.7.2018.

© 2019, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice