veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice 14.6.2018

Dne 14.6.2018 (čtvrtek) od 18 hod v přísálí kulturního domu se koná veřejná schůze zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze :

1. Zahájení

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Pamětice a seznámení s výsledkem auditu obce

3.projednání dalších úkolů r.2018

4. Různé

5. Závěr

© 2019, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice