Veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice - 26.4.2017

Oznamujeme občanům, že ve středu 26.4.2017 v 18 00 hod. v přísálí kulturního domu v Paměticích se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice s tímto programem :1. Zahájení 2. Seznámení s plněním úkolů r. 2017 3. projednání plánu úkolů na další období 4. projednání návrhu nových cest v k.ú. Pamětice na Moravě pro pozemkové úpravy našeho katastru 5. Schválení účetní závěrky a auditu obce Pamětice 6. Různé 7. Závěr. Na tuto schůzi srdečně zveme naše občany.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice