Výsledek Tříkrálové sbírky 2022

Oznamujeme občanům, že letos se vybralo v naší obci v Tříkrálové sbírce 14. 060 Kč. Dovolte mi touto cestou poděkovat dětem, které se účastnily jako tři králové a členkám kulturního výboru za zorganizování a hladký průběh této sbírky. Za Charitu Blansko, děkuji všem kdo ve sbírce přispěli potřebným.

© 2022, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice