Betlémské světlo v Paměticích a přání občanům

Vážení spoluobčané, dovolte mi abych touto cestou jako každý rok i letos, Vám všem popřál radostné prožití svátků Vánočních, dětem hodně dárků pod stromečkem a v novém roce 2022, Všem  hlavně hodně zdraví, štěstí, životní elán, osobní a pracovní úspěchy, boží požehnání a pohodu ve Vašech rodinách. Našim Paměticím přeji rozkvět, mír a spokojené občany. Váš starosta.

V pátek 24.12. od 12 do 19 hod. bude u kapličky Betlémské světlo, které si můžete přenést do Vašich domovů.

© 2022, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice