Veřejné zasedání ZO Pamětice 20.10.2021

Oznamujeme občanům, že ve středu 20.října 2021 od 18 hod. se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice. Program zasedání : 1. Zahájení 2. Projednání a schválení možností úvěru na akci místní komunikace Amerika,vodovod Amerika a kanalizace Amerika 3. Seznámení s postupem realizace akce MK Amerika 4. Plán na další období 5. Různé 6. Diskuse a závěr . Na toto veřejné zasedání srdečně zveme občany.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice