Odvoz nebezpečného odpadu z Pamětic

Oznamujeme občanům, že ve středu 6.10.2021 v době od 14 30 do 14 45 hod. bude firma Technické služby Malá Haná provádět odvoz nebezpečného odpadu z naší obce. Shromaždiště odpadu bude u kontejnerů u prodejny smíšeného zboží. Odpad na toto shromaždiště můžete ukládat od pondělí 4.10.2021.

Do nebezpečných odpadů patří: Nádoby od barev a zbytky barev, jeté motorové a převodové oleje,nádoby a hadry znečištěné ropnými produkty, různá lepidla, nádobky od sprejů,stará léčiva,agrochemické látky, kyseliny, autobaterie. Azbest se bude také odebírat, ale musí být v igelitových pytlích.

Při sběru nebezpečných látek se budou odebírat i veškeré elektrospotřebiče z domácností a pneumatiky velikosti od koloběžky po osobní automobil a vše bez disků !

Nebezpečné odpady, které by se mohly rozlít nebo znečistit asfaltovou plochu u kontejnerů doneste raději až v čase odběru odpadů firmou tj. 6.10. od 14 30 do 14 45 hod.

Pokud si někdo neví rady se svým odpadem do které kategorie patří zavolejte starostovi obce 731616311.

Děkujeme za pochopení. 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven až na jaře 2022

© 2022, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice