Odvoz nebezpečného odpadu sobota 24.4.2021

Oznamujeme občanům, že v sobotu 24.4.2021 od 8 45 do 9 30 hod. přijede TS Malá Haná pro nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad je možno ukládat od pátku 23.4. na asfaltovou plochu u kontejnerů u prodejny. Do nebezpečných odpadů patří:

Jeté oleje, zbytky barev a ropných produktů, nádoby a textilie znečištěné ropnými či jinak škodlivými látkami, různá lepidla, stará léčiva, nádobky od sprejů, zbytky pesticidů, kyseliny ,baterie, akumulátory, také azbest, ale ten musí být v igelitových pytlích. Při nebezpečných odpadech se bude odebírat i elektro odpad do kterého patří veškeré elektrospotřebiče z domácností, zářivky, tužkové baterie a pod. Také můžete donést veškeré pneumatiky  z kol, motocyklů, osobních aut, ale bez disků. Nebezpečné odpady, které by se mohly rozlít nebo jinak poškodit životní prostředí, doneste raději přímo odběrové firmě v sobotu od 8 45 do 9 30 hod.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice