Veřejné zasedání ZO Pamětice 27.4.2021 18 hod sál K.D.

Oznamujeme občanům, že v úterý 27.4.2021 v 18 hod. v sále kulturního domu se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice.

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Pamětice za rok 2020

3. Projednání a schválení prodeje obecního pozemku p.č. 1261 lokalita Amerika

4. Projednání návrhu směny pozemků lokalita Hřesko

5. Projednání prodeje části obecního pozemku p.č.1303

6. Projednání návrhu postupu čištění odpadních vod z naší obce

7.Seznámení s plněním úkolů

8. Plán na další období

9. Diskuse a závěr

Na tuto veřejnou schůzi srdečně zveme naše občany. Vezměte si ochranné respirátory. Děkujeme.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice