Žádost o třídění odpadů z domácností

Z důvodu narůstajících cen za odvoz a uložení odpadů, žádáme naše občany o co nejlepší třídění odpadů z domácností. Nejdražší pro obec je komunální odpad. Do popelnic na tento odpad dávejte pouze odpad k tomu určený. také bio odpad je třeba řešit co nejvíce v kompostérech či kompostovat na hromadě na zahradě a do BIO odpadu dávat jen to nejnutnější z kuchyně.  Děkujeme všem občanům za pochopení.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice