Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice

Oznamujeme občanům, že ve středu 3. února 2021 od 17 hod. v sále kulturního domu se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Pamětice.

program zasedání:

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů r. 2020

3. Plán na další období roku 2021, dle možností dotací

4. Projednání a schválení záměrů na prodej obecních pozemků

5.Různé

6. Diskuse a závěr

Na toto veřejné zasedání zveme naše občany. Na zasedání si vezměte ochranné roušky.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice